دکترای ادیان و عرفان

آموزش دیدهء روان‌شناسی مثبت‌گرا و کوچینگ از تورنتو

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری خرد و معرفت آلا

من از راهکار های معنویت 

برای زندگی مدرن امروز سخن میگویم..

دکترای ادیان و عرفان

آموزش دیدهء روان‌شناسی مثبت‌گرا  از تورنتو

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری خرد و معرفت آلا

من مژده شریعتمداری سالها دغدغه ام این بوده است تا از گنج خردهای معنوی که در عرفان و ادبیات ما برایمان همچون میراثی ارزشمند بجای مانده است با رویکردی روانشناسانه راهکارهایی برای رشد و توسعه فردی امروزمان استخراج کنم ، من به شما کمک خواهم کرد تا با آموزه های معنوی آشنا شده و برای زندگی امروز ، توسعه فردی ، کسب و کارتان و یا سازمانتان به نسخه ای راهگشا برسید.

رشد فردی و معنوی

سخنرانی سازمانی

خردهای معنوی در سازمان

اسکرول به بالا